ขั้นตอนการขอรับบริการ
3 ขั้นตอน

1

ค้นหาผลิตภัณฑ์

2

ขอใบเสนอราคา

3

ตรวจสอบการให้บริการ

งานประลองโยธาและก่อสร้าง

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ค้นหาผลิตภัณฑ์

งานประลองวัดละเอียดและสอบเทียบขนาด

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ค้นหาผลิตภัณฑ์

งานประลองวัสดุวิศวกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ค้นหาผลิตภัณฑ์

กิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินสหกิจศึกษา

สหกิจ 4 เดือน

  2022
  มี.ค. 2022

  timeline 1

  What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy t..Read More

  มี.ค. 2022

  timeline 2

  Why do we use it? It is a long established fact th..Read More

  มี.ค. 2022

  สหกิจ 6-7 เดือน

   2020
   มี.ค. 2020
   2021
   มี.ค. 2021
   2022
   มี.ค. 2022

   timeline 3

   Where can I get some? There are many variations of..Read More

   มี.ค. 2022